Documents by category


Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
záměr odkoupení části pozemku
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
evidence zveřejnění
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Rozpočtové opatření č.8/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.2 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5..11.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.7/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.1 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.10.2018 scan
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.1 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.10.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.34 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3 10.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 3.10.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.6/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
č.33 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17 8.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 17.8.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.5/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.32 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25 7.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.7.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Volby do OZ 2018
Category: 2. Oznámení


See / add comment
záměr směny pozemků p.č. 391 za p.č.397/2
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
záměr směny pozemků p.č. 905/11 za p.č.905/12
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
záměr prodeje pozemku st.75/1
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Rozpočtové opatření č.4/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Schválený závěrečný účet za rok 2017
Category: XV rok 2015


See / add comment
č.31 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28 6.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.3/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Návrh závěrečného účtu 2017
Category: XV rok 2015


See / add comment
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Category: 178. Daně, dávky, poplatky, dotace, granty


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.30 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16 4.2018
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2018
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.2/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Category: XV rok 2015


See / add comment
Rozpočtové opatření č.1/2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Plakát na obecní ples
Category: 3. Pozvánky na semináře


See / add comment
Volba prezidenta - výsledky ve Strunkovicích nad Volyňkou 2. kolo
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Rozpočtové opatření č.12/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Volba prezidenta - výsledky ve Strunkovicích nad Volyňkou
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Smlouva svoz komunálního odpadu žlutá
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Rozpočet na rok 2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Střednědobý výhled 2018 - 2023
Category: Ostatní


See / add comment
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
č.29 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne2 7.12.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.11/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
UP čistopis koordinační výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP čistopis hlavní výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP čistopis výkres základního členění území
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP čistopis výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP čistopis výkres širších vztahů
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP čistopis textová část
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.28 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.12.2017 pdf
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Veřejná vyhláška ÚP Strunkovice
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.28 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.12.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Návrh střednědobého výhledu 2018 - 2023
Category: Ostatní


See / add comment
Veřejná vyhláška RD na p.č.84/8
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Veřejná vyhláška studna na p.č.84/8
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozsvícení vánočního stromu
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Mikulášská nadílka
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.27 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.11.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Rozpočtové opatření č.10/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 26.11.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Přerušení dodávky elektrické energie
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Veřejná vyhláška - oprava
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Rozpočtové opatření č.9/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.26 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
dohoda - koordinace UPD
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Rozpočtové opatření č.8/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
UP veřejná vyhláška
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres základního členění území
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres veřejně prospěšných staveb
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres širších vztahů
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres předpokládaných záborů
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP textová část
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP koordinační výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP hlavní výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Rozpočtové opatření č.7/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.25 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.7.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.7.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.6/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.24 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 2.7.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 2.7.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Schválený závěrečný účet 2016
Category: XV rok 2015


See / add comment
č.23 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.6.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočtové opatření č.5/2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.22 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.6.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 7.6.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
územní rozhodnutí o změně využití území
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Závěrečný účet 2016
Category: XV rok 2015


See / add comment
Rozpočtové opatření č.4
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.21 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3.5.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Category: 6. Ostatní korespondence


See / add comment
Veřejná vyhláška - dań z nemovitostí
Category: 221. Lesní hospodářství


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Veřejná vyhláška - zalesnění - situace
Category: 221. Lesní hospodářství


See / add comment
Veřejná vyhláška - zalesnění
Category: 221. Lesní hospodářství


See / add comment
Rozpočtové opatření č3
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Category: XV rok 2015


See / add comment
Plakát na obecní ples
Category: 3. Pozvánky na semináře


See / add comment
Rozpočtový výhled výdaje 2013 - 2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Rozpočtový výhled příjmy 2013 - 2018
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Rozpočtové opatření č2
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Rozpočtové opatření č1
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Rozpočet na rok 2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.20 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.2.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.19 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.2.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2017
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.18 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.1.2017
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Rozpočet na rok 2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
č.17 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2017
Category: XVII rok 2017


See / add comment
Mikulášská besídka
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.16 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9.10.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
volby
Category: 6. Ostatní korespondence


See / add comment
č.15 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.9.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.9.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.14 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.9.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 18.9.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 605. Evidence obyvatelstva


See / add comment
č.13 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31.8.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zájezd na Moravu ve dnech 9. a 10. září 2016
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.12 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.6.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Category: XV rok 2015


See / add comment
Závěrečný účet 2015 příloha
Category: XV rok 2015


See / add comment
Závěrečný účet 2015 výkaz pro hodnocení rozpočtu
Category: XV rok 2015


See / add comment
Závěrečný účet 2015 výkaz zisku a ztráty
Category: XV rok 2015


See / add comment
Závěrečný účet 2015
Category: XV rok 2015


See / add comment
Závěrečný účet 2015 rozvaha
Category: XV rok 2015


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 6. Ostatní korespondence


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Svoz nebezpečného odpadu
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Přerušení dodávky elektrické energie dne 22.4.2016
Category: 2. Oznámení


See / add comment
záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.11 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.2.2016
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2016
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.10 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2016
Category: XVI rok 2016


See / add comment
UP výkres základního členění území
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres veřejně prospěšných staveb
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres širších vztahů
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP textová část výrok
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP textová část odůvodnění
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP koordinační výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
UP hlavní výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 701. Vyhlášky


See / add comment
Plán rozvoje obce na roky 2016 až 2022
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
záměr výměny pozemků
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.9 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.11.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.11.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.8 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.10.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Výzva pro vlastniky lesů
Category: 221. Lesní hospodářství


See / add comment
Rozhodnutí hejtmana
Category: 583. Represe


See / add comment
č.7 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.7.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.7.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.6 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.6.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014
Category: XII rok 2014


See / add comment
Závěrečný účet 2014
Category: XII rok 2014


See / add comment
Závěrečný účet 2014 _ V040
Category: XII rok 2014


See / add comment
Závěrečný účet 2014 _ V060
Category: XII rok 2014


See / add comment
Závěrečný účet 2014 _ V061
Category: XII rok 2014


See / add comment
Závěrečný účet 2014 _ V062
Category: XII rok 2014


See / add comment
Smlouva o dílo Kulturně společenské zázemi a hřiště na pétanque
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Vyhodnocení nabídek - dvoteček
Category: Objednávky


See / add comment
č.5 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.4.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Category: 701. Vyhlášky


See / add comment
č.4 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.3.2015
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.3.2015
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Plakát na obecní ples
Category: 3. Pozvánky na semináře


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva svoz komunálního odpadu žlutá
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
č.3 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.12.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.12.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.2 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21.12.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Záměr odprodeje starých střešních tašek
Category: Ostatní


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2015
Category: XV rok 2015


See / add comment
č.1 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 2.11.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.41 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9.10.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.40 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3.8.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 3.8.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Volby do OZ 2014 vzory
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Volby do OZ 2014 podání kandidátních listin
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Volby do OZ 2014
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.39 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.38 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.6.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 11.6.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2013
Category: X rok 2012


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2013
Category: XI rok 2013


See / add comment
Záměr pronájmu pozemků
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Oznámení - turnaj Strunkovice n/V - Strunkovice n/B
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.37 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.5.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 14.5.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.36 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6.5.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.35 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5.2.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 6.5.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Plakát na obecní ples
Category: 3. Pozvánky na semináře


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 5.2.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
Category: Směrnice


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva svoz komunálního odpadu žlutá
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.34 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.1.2014
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 16.1.2014
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.33 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2014 výdaje
Category: XII rok 2014


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2014 příjmy
Category: XII rok 2014


See / add comment
č.32 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.11.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
veřejná vyhláška
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.31 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.8.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.8.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Výlet na Moravu
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.30 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.8.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 15.8.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Záměr pronájmu obecního pohostinství
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
č.29 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.7.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 24.7.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.28 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektrického proudu
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Nouzový stav
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Závěrečný účet 4
Category: Ostatní


See / add comment
Závěrečný účet 3
Category: Ostatní


See / add comment
Závěrečný účet 2
Category: Ostatní


See / add comment
Závěrečný účet 1
Category: Ostatní


See / add comment
Územní plán - veřejná vyhláška
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Územní plán - problémový výkres
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Územní plán - výkres limitů
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Územní plán - doplňující průzkumy a rozbory
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Veřejná vyhláška
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
návrh zadání územního plánu
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.27 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.5.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o brigádě
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 14.5.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.26 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.5.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 7.5.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2012
Category: X rok 2012


See / add comment
Přerušení dodávky elektrické energie
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Smlouva svoz komunálního odpadu žlutá
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
č.25 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.1.2013
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 16.1.2013
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.24 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.12.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.23 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.12.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2013 sumář
Category: XI rok 2013


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2013 výdaje
Category: XI rok 2013


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2013 příjmy
Category: XI rok 2013


See / add comment
č.22 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.10.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.21 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny 28.8.2012
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.20 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9.8.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 9.8.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny 23.8.2012
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny 20.8.2012
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny 15.8.2012
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny 7.8.2012
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny 31.7.2012
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.19 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.6.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o vypnutí elektřiny
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2011
Category: IX rok 2011


See / add comment
FÚ veřejná vyhláška
Category: 178. Daně, dávky, poplatky, dotace, granty


See / add comment
č.18 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.4.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Plakát na obecní ples
Category: 3. Pozvánky na semináře


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.17 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.1.2012
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 18.1.2012
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočet na rok 2012 příjmy
Category: IX rok 2011


See / add comment
Rozpočet na rok 2012 sumář
Category: X rok 2012


See / add comment
Rozpočet na rok 2012 výdaje
Category: IX rok 2011


See / add comment
č.16 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2012 sumář
Category: X rok 2012


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje
Category: IX rok 2011


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2012 příjmy
Category: IX rok 2011


See / add comment
návrh rozpočtu sos 2011
Category: X rok 2012


See / add comment
č.15 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.11.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.14 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.11.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.13 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.10.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Korespondence pro Urbanovou Simonu
Category: 2. Oznámení


See / add comment
vydání ZUR
Category: 701. Vyhlášky


See / add comment
č.12 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.8.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 16.8.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.11 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8.8.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 8.8.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.10 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 list 5
Category: IX rok 2011


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 list 4
Category: IX rok 2011


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 list 3
Category: IX rok 2011


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 list 2
Category: IX rok 2011


See / add comment
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 list 1
Category: IX rok 2011


See / add comment
závěrečný účet r.2010 část 4
Category: VIII rok 2010


See / add comment
závěrečný účet r.2010 část 3
Category: VIII rok 2010


See / add comment
závěrečný účet r.2010 část 2
Category: VIII rok 2010


See / add comment
závěrečný účet r.2010 část 1
Category: VIII rok 2010


See / add comment
Žádost o vyvěšení- záver účet SOS 2010
Category: 54. Obecní úřad - organizace, působnost (pravomoci)


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.9 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.5.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 11.5.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Jarní brigáda
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.8 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.4.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
oznámení
Category: 234. Vodní toky, jejich čistění, povodňová ochrana


See / add comment
Nabídka dřevní hmoty
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.7 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.3.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Hodnotící zpráva
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
č.6 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.2.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Plakát na obecní ples
Category: 3. Pozvánky na semináře


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva svoz komunálního odpadu žlutá
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
č.5 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.1.2011
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 16.1.2011
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Novoroční přípitek
Category: 2. Oznámení


See / add comment
rozpočet na rok 2011 sumář
Category: IX rok 2011


See / add comment
rozpočet na rok 2011 výdaje
Category: IX rok 2011


See / add comment
rozpočet na rok 2011 příjmy
Category: IX rok 2011


See / add comment
č.4 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.3 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21.12.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.2 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.12.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2011 sumář
Category: IX rok 2011


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2011 výdaje
Category: IX rok 2011


See / add comment
návrh rozpočtu na rok 2011 příjmy
Category: IX rok 2011


See / add comment
rozpočet SOS na rok 2011
Category: IX rok 2011


See / add comment
č.1 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12.11.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Výsledky voleb do zastupitelstva
Category: 2. do orgánů samosprávy /obecní zastupitelstvo/


See / add comment
Veřejná vyhláška uzemní plánování Jihočeského kraje
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Volby 2010 do zastupitelstva oznámení
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Volby 2010 do zastupitelstva volební komise
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Volby 2010 do zastupitelstva zapisovatelka
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.112 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.9.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.9.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.111 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.9.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 7.9.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.110 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.7.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.7.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.109 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.7.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 12.7.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.108 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 30.6.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2009 část4
Category: Ostatní


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2009 část3
Category: Ostatní


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2009 část2
Category: Ostatní


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2009 část1
Category: Ostatní


See / add comment
č.107 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6.6.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 6.6.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Volby 2010
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.106 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.5.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 24.5.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.105 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.5.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 18.5.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.104 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.5.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 10.5.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.102 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.4.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 26.4.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.102 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8.4.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 6.4.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.101 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22.2.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 22.2.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva svoz komunálního odpadu žlutá
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
č.100 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.1.2010
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.1.2010
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.99 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.12.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Rozpočet na rok 2010 - příjmy
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Rozpočet na rok 2010 - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
záměr odprodeje části pozemku
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 29.12.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.98 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.12.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 17.12.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2010 - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2010 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Návrh rozpočetu na rok 2010 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
č.97 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.10.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 16.10.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Žádost - umělý povrch hřiště
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Projekt - umělý povrch hřiště
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.96 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.8.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 26.8.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Ohlášení - komunikace
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.95 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 30.6.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2008
Category: Ostatní


See / add comment
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.94 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.5.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 28.5.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Záměr pronájmu obecního pohostinství
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2008
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
č.93 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12.5.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 12.5.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vyjádření k přesunu vlakové zastávky
Category: 6. Ostatní korespondence


See / add comment
č.92 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.3.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 19.3.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Záměr pronájmu pozemku
Category: Ostatní


See / add comment
Hodnotící zpráva za rok 2008
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2008
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
č.91 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8.2.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 8.2.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu modrá
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu bílá
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků za svoz komunálního odpadu
Category: Poplatky za svoz komunálního odpadu


See / add comment
č.90 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22.1.2009
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 22.1.2009
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.89 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.12.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Rozpočet na rok 2009 - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
Rozpočet=u na rok 2009 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Rozpočet na rok 2009 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 30.12.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.88 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17.12.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 17.12.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2009 - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2009 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Návrh rozpočetu na rok 2009 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
č.87 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.11.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 13.11.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o době a místě konání voleb
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.86 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.9.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 10.9.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.85 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 2.9.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 2.9.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vyhodnocení nabídek - parkové úpravy
Category: Objednávky


See / add comment
Ohlášení - oprava OÚ
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.84 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20.8.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 20.8.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o nesplnění podmínek - komunikace
Category: Objednávky


See / add comment
č.83 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5.8.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Vyhodnocení nabídek - parkové úpravy
Category: Objednávky


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 5.8.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.82 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.7.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 23.7.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.81 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9.7.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 9.7.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o konání sportovního klání Strunkovice versus Strunkovice
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení - PARKOVÉ ÚPRAVY
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení - komunikace
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.80 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 30.6.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Závěrečný účet za rok 2007
Category: Ostatní


See / add comment
Záměr pronájmu slepého ramena Volyňky za účelem revitalizace
Category: Ostatní


See / add comment
č.79 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5.6.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Vyhláška č.2 - 2008
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
Vyhláška č.1 - 2008
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Jana Tíková
Category: 118. Pracovní poměr zaměstnanců /obecního úřadu/


See / add comment
Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Ing. Josef Růžička
Category: 118. Pracovní poměr zaměstnanců /obecního úřadu/


See / add comment
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně mapa
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně příloha 2
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně příloha 1
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Oznámení o možnosti nahlédnout do výstupu z posouzení vlivů na ŽP přeložky silnice I/4
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 5.6.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.78, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.4.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 28.4.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.77, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.4.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 14.4.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.76, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.3.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 23.3.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Veřejná nabídka na dodávku služby: Prořezávka a kácení stromů
Category: 4. Nabídky (všeobecné)


See / add comment
č.75, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.3.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Zápis z přezkoumání hospodaření 2007 scan
Category: Ostatní


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 11.3.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.74, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.2.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 24.2.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Nabídka pozemku uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Adminstrativní kontrola projektu Rekonstrukce místních komunikací a prostranství včetně parkových úprav v obci
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Administrativní kontrola projektu Rozšíření a zkvalitnění sportoviště v obci
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
2007 leden newsletter
Category: 2007 - leden


See / add comment
2007 únor newsletter
Category: 2007 - únor


See / add comment
2007 březen newsletter
Category: 2007 - březen


See / add comment
2007 duben newsletter
Category: 2007 - duben


See / add comment
2007 květen newsletter
Category: 2007 - květen


See / add comment
2007 červen newsletter
Category: 2007 - červen


See / add comment
2007 červenec newsletter
Category: 2007 - červenec


See / add comment
2007 srpen newsletter
Category: 2007 - srpen


See / add comment
2007 září newsletter
Category: 2007 - září


See / add comment
2007 říjen newsletter
Category: 2007 - říjen


See / add comment
2007 listopad newsletter
Category: 2007 - listopad


See / add comment
2007 prosinec newsletter
Category: 2007 - prosinec


See / add comment
Europe Direct Pozvánka
Category: 2008 - únor


See / add comment
Europe Direct Eurobarometr
Category: 2008 - únor


See / add comment
Europe Direct - nabídka přednášek
Category: 2008 - leden


See / add comment
Europe Direct - články
Category: 2008 - leden


See / add comment
Europe Direct - newsletter01-08
Category: 2008 - leden


See / add comment
Hodnotící zpráva za rok 2007
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků za svoz komunálního odpadu
Category: Poplatky za svoz komunálního odpadu


See / add comment
č.72, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21.1.2008
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 21.1.2008
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozpočet na rok 2008 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Rozpočet na rok 2008 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
č.72, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21.12.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 21.12.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2008 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Návrh rozpočetu na rok 2008 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
Žádost Rekonstrukce místních komunikací a prostranství včetně parkových úprav v obci
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Žádost Rozšíření a zkvalitnění sportoviště v obci
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Projekt Rekonstrukce místních komunikací
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Projekt Rozšíření a zkvalitnění sportoviště v obci
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Nabídka pronájmu obecního pohostinství
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Záměr odprodeje pozemku mlýnského náhonu p.č.1294
Category: Ostatní


See / add comment
č.71, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.11.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 25.11.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.70, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 4.11.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 4.11.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.69, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20.9.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 20.9.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Záměr pronájmu podkroví úřadu
Category: Ostatní


See / add comment
č.68, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3.9.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 3.9.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Záměr odkoupení pozemků
Category: Ostatní


See / add comment
č.67, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.7.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.7.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.66, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.6.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 28.6.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Závěrečný účet 2006 - Svazek měst a obcí Strakonicka
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet 2006 - vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet 2006 - porovnání aktiv a pasiv
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet 2006 - vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet 2006 - dle organizací
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet 2006 - dle tříd
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Oznámení turnaj Strunkovic
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.64, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.5.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 16.5.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
odpad 2007
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Jarní brigády 2007
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Vyjádření k žádosti o pronájem obecních prostor
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Žádost o přezkoumíní hospodaření za rok 2007
Category: 1. Pokyny, podklady z KÚ JčK, FÚ


See / add comment
Přezkum hospodaření za rok 2006
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
č.64, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25.4.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 25.4.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Záměr odprodeje části pozemku
Category: Ostatní


See / add comment
č.63, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.4.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Vjádření k účasti na pozemkových úpravách obce Hoštice
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 18.4.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vjádření k stavbě kabel NN, p. Zach, nový RD
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Oznámení o vydávání zpravodaje
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.61, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.3.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Průvodní zpráva k akci Přeložka sil. I/4 u města Volyně
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Informace k akci Přeložka sil. I/4 u města Volyně
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 29.3.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Nájemní smlouva na nádrž
Category: 56. Smlouvy - hospodářské, nájemní, jiné


See / add comment
Radonový program - vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.61, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8.2.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 8.3.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vyjádření k akci : Přeložka sil. I/4 u města Volyně situace
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Vyjádření k akci : Přeložka sil. I/4 u města Volyně
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.60, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.2.2007
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 26.2.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Hodnotící zpráva za rok 2006
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2006
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu týdně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu jednou měsíčně


See / add comment
Smlouva o svozu komunálního odpadu
Category: Svoz komunálního odpadu dvakrát měsíčně


See / add comment
Oznámení o výběru poplatků za svoz komunálního odpadu
Category: Poplatky za svoz komunálního odpadu


See / add comment
Rozpočet na rok 2007 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Rozpočet na rok 2007 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
č.59, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.1.2007,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 19.1.2007
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Nabídka pronájmu nádrže na Líští
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Vjádření k napojení pozemeku 63/6 na chodník
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Vjádření k napojení pozemeku p.č. 122 a p.č.121 na telefon
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2007 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2007 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
Vjádření k napojení pozemeku 63/6
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Příkaz starosty k inventuře 2006
Category: Inventury


See / add comment
č.58, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.12.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Upřesněný "Akční plán obnovy obce Strunkovice nad Volyňkou do roku 2010" na volební období
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Žádost o výpisy z katastru nemovitostí
Category: Inventury


See / add comment
Dodatek č.3 Hospoda
Category: Smlouvy - pronájem


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.12.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
napojení dešťové vody z pozemku 63/6
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.57, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.12.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
předání limitu k dotaci na opravu MK na MMR
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.56, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.12.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 10.12.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zápis z kontroly 4.11.2006
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Žádost o kolaoudaci sportoviště
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Objednávka pletiva
Category: Objednávky


See / add comment
č.55, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.11.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.11.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o volbě starosty a místostarosty
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Doplnění podkladů k dotaci na opravu MK
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
prezenční listina
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.54, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 1.11.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Slib zastupitele
Category: 2. do orgánů samosprávy /obecní zastupitelstvo/


See / add comment
Volby do obecního zastupitelstva
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 1.11.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Volby do obecního zastupitelstva - zvolení zastupitelé
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Vyjádření k akci : Přeložka sil. I/4 u města Volyně
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Vjádření a souhlas se stavbou - kabel NN Fajnor, Růžička
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.53, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16.10.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 16.10.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Změna termínu přezkumu
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.52, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.8.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Žádost o poskytnutí dotace na opravu MK
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Objednávka výpisu průtoku
Category: Objednávky


See / add comment
Udržovací práce na komunikaci 1289/1
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Udržovací práce na komunikaci 1270
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Udržovací práce na komunikaci 1287/1
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Udržovací práce na komunikaci 1276
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.51, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.8.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 10.8.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vjádření k pozemeku 1257
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Stavební řízení - sportoviště
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Udržovací práce na komunikaci 1288/1 a 1288/2
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
č.50, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.7.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Žádost o vyjádření exiatence sítí na pozemku 897/2 Plyn
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Vjádření k pozemeku 894/6
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Oznámení o počtu členů zastupitelstva
Category: 2. do orgánů samosprávy /obecní zastupitelstvo/


See / add comment
č.49, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.6.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 18.6.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 18.6.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 - Jihočeský kraj - zvolení poslanci
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 - Česká republika
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 - Jihočeský kraj
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 - Strakonicko
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 - Strunkovice nad Volyňkou
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Závěrečný účet roku 2005 - vyúčtování vztahů k jiným rozpočtům
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet roku 2005 - sumář
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet roku 2005 - výdaje 2
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet roku 2005 - výdaje 1
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet roku 2005 - příjmy 2
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Závěrečný účet roku 2005 - příjmy 1
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Žádost o vyjádření exiatence sítí na pozemku 897/2 Plyn
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Žádost o vyjádření exiatence sítí na pozemku 897/2 Telecom
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Žádost o vyjádření exiatence sítí na pozemku 897/2 EON
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
odpad 2006 kontejner
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Oznámení - mše
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Jarní brigády 2006
Category: 2. Oznámení


See / add comment
odpad 2006
Category: 2. Oznámení


See / add comment
Zápis z přezkumu hospodaření v roce 2005
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Žádost o přezkum
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Námitky k územnímu plánu Jihočeského kraje
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Námitky k územnímu plánu Jihočeského kraje
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.48, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.3.2006,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.3.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.47, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5.3.2006
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 5.3.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Povolení pořezu
Category: 246. Ochrana životního prostředí


See / add comment
Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2005
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Nabídka dřevní hmoty
Category: 4. Nabídky (všeobecné)


See / add comment
Hodnotící zpráva za rok 2005
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Rozpočet na rok 2006 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
Rozpočtu na rok 2006 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
č.46, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.1.2006
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o termínu vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu a popl.za psy
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27.1.2006
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Rozhodnutí o přidlení čísla 69
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2006 - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
Žádost o výpisy z katastru nemovitostí
Category: Inventury


See / add comment
Rozhodnutí o přidlení čísla 70
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
napojení dešťové vody z pozemku 84/7
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Přístup do místnosti ST
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
č.45, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.12.2005
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 28.12.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Zápis z kontroly 8.12. 2005
Category: 139. Kontroly a revize


See / add comment
Žádost o přezkoumíní hospodaření za rok 2006
Category: 1. Pokyny, podklady z KÚ JčK, FÚ


See / add comment
Příkaz starosty k inventuře 2005
Category: Inventury


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2006 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
Návrh rozpočtu na rok 2006 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
č.44, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.11.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 29.11.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Objednávka 2005/5 betonové roury
Category: Objednávky


See / add comment
Vjádření k pozemeku 15, 18
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.43, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6.11.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Rozhodnutí o přidlení čísla 68
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Návrh na povolení vkladu vlastnického práva na pozemek p.č. 56/2
Category: 56. Smlouvy - hospodářské, nájemní, jiné


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 6.11.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Kupní smlouva na pozemek p.č. 56/2
Category: 56. Smlouvy - hospodářské, nájemní, jiné


See / add comment
napojení dešťové vody z pozemku 84/7
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Vjádření k pozemeku 84/7
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Objednávka 2005/4 znaky obce
Category: Objednávky


See / add comment
č.42, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.9.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 15.9.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Poptávka na výrobu obecních znaků
Category: 54. Obecní úřad - organizace, působnost (pravomoci)


See / add comment
Vyjádření k žádostem o koupi pozemku p.č.897/27
Category: 54. Obecní úřad - organizace, působnost (pravomoci)


See / add comment
Rozhodnutí o přidělení čísla 67
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.41, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31.8.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 31.8.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Žádost o přezkoumíní hospodaření za rok 2005
Category: 1. Pokyny, podklady z KÚ JčK, FÚ


See / add comment
Objednávka 2005/4 doprava štěrku
Category: Objednávky


See / add comment
Žádost o dodatečné vyjádření
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Vjádření k pozemeku 894/6
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
Objednávka 2005/2 cesta na Zborovice
Category: Objednávky


See / add comment
Objednávka 2005/1 cesta na Hoštice
Category: Objednávky


See / add comment
Potvrzení manželům Noskovým , pozemek 71/9
Category: 326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí


See / add comment
č.40, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24.6.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.39, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.5.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 24.6.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 14.5.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Udržovací práce na komunikaci 127O
Category: 322. Veškeré materiály týkající se jednotlivých staveb, řadit podle č.p., nebo čísla parcel


See / add comment
Jarní brigády 2005
Category: 2. Oznámení


See / add comment
č.38, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.4.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 11.4.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
č.37, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.2.2005,
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 26.2.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Schválený rozpočet - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
Schválený rozpočet - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
Schválený rozpočet - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Hodnotící zpráva za rok 2004 akt.
Category: - závěrečný účet


See / add comment
Hodnotící zpráva za rok 2004
Category: - závěrečný účet


See / add comment
č.36, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.1.2005
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva 13.1.2005
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Návrh rozočtu na rok 2005 - příjmy
Category: - rozpočtové příjmy


See / add comment
Návrh rozpočtu 2005 - výdaje
Category: - rozpočtové výdaje


See / add comment
Vyhláška č.1 /2005 - O vybírání úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
č.35, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.12.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 4.11.2004, č.34
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Povodňový plán
Category: 61. Civilní obrana


See / add comment
Smlouva o zabezpečení odvozu komunálního odpadu 2003
Category: 56. Smlouvy - hospodářské, nájemní, jiné


See / add comment
Smlouva o zabezpečení odvozu komunálního odpadu 2004
Category: 56. Smlouvy - hospodářské, nájemní, jiné


See / add comment
Směrnice k finanční kontrole
Category: 54. Obecní úřad - organizace, působnost (pravomoci)


See / add comment
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů obce
Category: 54. Obecní úřad - organizace, působnost (pravomoci)


See / add comment
Krizový systém
Category: 61. Civilní obrana


See / add comment
Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
Category: 54. Obecní úřad - organizace, působnost (pravomoci)


See / add comment
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Category: 1. do zákonodárných sborů ČR, EU


See / add comment
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 4.11.2004
Category: 110. Oznámení o zasedání zastupitelstva


See / add comment
Vyhláška č.1 /2004 - O vybírání úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
Vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
Vyhláška č.2/2003 - O vybírání úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
Vyhláška č.1/2003 - nakládání s komunálním odpadem
Category: 701/2. Vyhlášky - t


See / add comment
Schválený rozpočet 2004 - sumář
Category: Rozpočet - sumář


See / add comment
Schválený rozpočet 2004 - výdaje
Category: Rozpočet - výdaje


See / add comment
Schválený rozpočet 2004 - příjmy
Category: Rozpočet - příjmy


See / add comment
č.33 Zápis ze zasedání dne 8.8.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.32 Zápis ze zasedání dne 29.6.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.31 Zápis ze zasedání dne 18.5.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.30 Zápis ze zasedání dne 22.4.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.29 Zápis ze zasedání dne 4.4.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.28 Zápis ze zasedání dne 16.2.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.27 Zápis ze zasedání dne 9.1.2004
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.26 Zápis ze zasedání dne 30.12.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.25 Zápis ze zasedání dne 28.11.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.24 Zápis ze zasedání dne 17.11.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.23 Zápis ze zasedání dne 29.10.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.22.Zápis ze zasedání dne 29.9.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.21 Zápis ze zasedání dne 8.9.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.20.Zápis ze zasedání dne 11.8.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.19 Zápis ze zasedání ze dne 21.7.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.18 Zápis ze zasedání ze dne 30.6.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.17 Zápis ze zasedání ze dne 23.6.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.16 Zápis ze zasedání ze dne 30.5.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.15.Zápis ze zasedání ze dne 28.5.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.14 Zápis ze zasedání ze dne 25.5.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.13 Zápis ze zasedání ze dne 15.5.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.12 Zápis ze zasedání ze dne 19.4.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.11.Zápis ze zasedání ze dne 6.4.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.10 Zápis ze zasedání ze dne 23.2.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.9 Zápis ze zasedání ze dne 19.2.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.8 Zápis ze zasedání ze dne 3.2.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.7 Zápis ze zasedání ze dne 22.1.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.6 Zápis ze zasedání ze dne 14.1.2003
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.5 Zápis ze zasedání ze dne 23.12.2002
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.4 Zápis ze zasedání ze dne 16.12.2002
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.3 Zápis ze zasedání ze dne 28.11.2002
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
č.2 Zápis ze zasedání ze dne 20.11.2002
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Zápis č.1 ze dne 11.11.2002
Category: 102/T Zápisy z jednání obecního zastupitelstva - text


See / add comment
Příjmy - rozpočtové opatření č.9
Category: - rozpočtové opatření příjmy


See / add comment
Výdaje - rozpočtové opatření č.7
Category: - rozpočtové opatření - výdaje


See / add comment
Výdaje - rozpočtové opatření č.8
Category: - rozpočtové opatření - výdaje


See / add comment
Příjmy - rozpočtové opatření č.6
Category: - rozpočtové opatření příjmy


See / add comment
Výdaje - rozpočtové opatření č.5
Category: - rozpočtové opatření - výdaje


See / add comment
Výdaje - rozpočtové opatření č.4
Category: - rozpočtové opatření - výdaje


See / add comment
Výdaje - rozpočtové opatření č.3
Category: - rozpočtové opatření - výdaje


See / add comment
Příjmy - rozpočtové opatření č.2
Category: - rozpočtové opatření příjmy


See / add comment
Výdaje - rozpočtové opatření č.1
Category: - rozpočtové opatření - výdaje


See / add comment
Zápis č. 4 ze dne 16.12.2OO2
Category: 102. Zápisy z jednání /obecní zastupitelstvo a obecní rady/


See / add comment
Zápis č. 3 ze dne 28.11.2OO2
Category: 102. Zápisy z jednání /obecní zastupitelstvo a obecní rady/


See / add comment
Zápis č. 2 ze dne 28.11.2OO2
Category: 102. Zápisy z jednání /obecní zastupitelstvo a obecní rady/


See / add comment
Zápis ze dne 11.11.2OO2
Category: 102. Zápisy z jednání /obecní zastupitelstvo a obecní rady/


See / add comment

Number of searched records: 877