Nahoru

326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí

UP čistopis textová část (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis výkres širších vztahů (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis výkres předpokládaných záborů půdního fondu (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis výkres základního členění území (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis hlavní výkres (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis koordinační výkres (08.12.2017 - 31.12.2017)
dohoda - koordinace UPD (31.07.2017 - 02.01.2018)
UP hlavní výkres (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP koordinační výkres (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP textová část (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP výkres předpokládaných záborů (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP výkres širších vztahů (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP výkres veřejně prospěšných staveb (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP výkres základního členění území (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP veřejná vyhláška (17.08.2017 - 30.09.2017)
územní rozhodnutí o změně využití území (10.05.2017 - 27.05.2017)
UP hlavní výkres (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP koordinační výkres (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres veřejně prospěšných staveb (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres základního členění území (03.12.2015 - 30.01.2016)
 
 
Powered by Phoca Download