Nahoru

326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí

UP textová část odůvodnění (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP textová část výrok (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres předpokládaných záborů půdního fondu (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres širších vztahů (03.12.2015 - 30.01.2016)
Plán rozvoje obce na roky 2016 až 2022 (02.08.2020 - 02.08.2020)
Veřejná vyhláška (08.06.2014 - 15.07.2014)
veřejná vyhláška (28.10.2013 - 29.11.2013)
Územní plán - veřejná vyhláška (28.05.2013 - 30.06.2013)
Územní plán - doplňující průzkumy a rozbory (28.05.2013 - 30.06.2013)
Územní plán - výkres limitů (28.05.2013 - 30.06.2013)
Územní plán - problémový výkres (28.05.2013 - 30.06.2013)
Veřejná vyhláška uzemní plánování Jihočeského kraje (05.11.2010 - 17.12.2010)
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně (01.06.2008 - 30.06.2008)
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně příloha 1 (01.06.2008 - 30.06.2008)
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně příloha 2 (01.06.2008 - 30.06.2008)
Posouzení vlivů na ŽP akce Přeložka sil. I/4 u města Volyně mapa (01.06.2008 - 30.06.2008)
Vjádření k účasti na pozemkových úpravách obce Hoštice (02.08.2020 - 02.08.2020)
Vjádření k stavbě kabel NN, p. Zach, nový RD (02.08.2020 - 02.08.2020)
Informace k akci Přeložka sil. I/4 u města Volyně (29.03.2007 - 01.06.2007)
Průvodní zpráva k akci Přeložka sil. I/4 u města Volyně (29.03.2007 - 01.06.2007)
 
 
Powered by Phoca Download