Stránky ve výstavbě !!


 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

https://www.khscb.cz/

 

Finanční správa reaguje na aktuální situaci

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

 

 Snímky obce z letadla

 

http://strunkovice.cz/obecni-urad/sprava-dokumentu/category/4772-4772