Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou postupovat v souladu s platnou legislativou.

  1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
    Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff.
    Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP.
    Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
  2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
    Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.