Nahoru

326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí

Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (07.05.2024 - 17.05.2024)
VV - 4. aktualizace ZUR - veřejné projednání (08.04.2022 - 31.05.2022)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - veřejné projednání (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - textová část (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - text s vyznačením změn (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - výkres základního členění území (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - schéma řešeného území (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - koordinační výkres (20.04.2021 - 12.06.2021)
Změna č.1 ÚP Strunkovice nad Volyňkou - hlavní výkres (20.04.2021 - 12.06.2021)
UP čistopis textová část (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis výkres širších vztahů (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis výkres předpokládaných záborů půdního fondu (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis výkres základního členění území (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis hlavní výkres (08.12.2017 - 31.12.2017)
UP čistopis koordinační výkres (08.12.2017 - 31.12.2017)
dohoda - koordinace UPD (31.07.2017 - 02.01.2018)
UP hlavní výkres (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP koordinační výkres (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP textová část (17.08.2017 - 30.09.2017)
 
 
Powered by Phoca Download