Nahoru

326. Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí

UP výkres širších vztahů (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP výkres veřejně prospěšných staveb (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP výkres základního členění území (17.08.2017 - 30.09.2017)
UP veřejná vyhláška (17.08.2017 - 30.09.2017)
územní rozhodnutí o změně využití území (10.05.2017 - 27.05.2017)
UP hlavní výkres (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP koordinační výkres (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres veřejně prospěšných staveb (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres základního členění území (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP textová část odůvodnění (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP textová část výrok (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres předpokládaných záborů půdního fondu (03.12.2015 - 30.01.2016)
UP výkres širších vztahů (03.12.2015 - 30.01.2016)
Plán rozvoje obce na roky 2016 až 2022 (25.11.2015 - 25.11.2015)
Veřejná vyhláška (08.06.2014 - 15.07.2014)
veřejná vyhláška (28.10.2013 - 29.11.2013)
Územní plán - veřejná vyhláška (28.05.2013 - 30.06.2013)
Územní plán - doplňující průzkumy a rozbory (28.05.2013 - 30.06.2013)
Územní plán - výkres limitů (28.05.2013 - 30.06.2013)
Územní plán - problémový výkres (28.05.2013 - 30.06.2013)
 
 
Powered by Phoca Download