rohStrunkovice


Sprava dokumentu

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Word Viewer
SAXL Luděk, Ing

SAXL Luděk, Ing., místostarosta obce Strunkovice nad VolyňkouIng. Luděk Saxl, místostarosta obce Strunkovice nad Volyňkou

Místostarosta je volen zastupitelstvem, kterému je ze své činnosti odpovědný.
Zastupitelstvo obce Strunkovice nad Volyňkou zvolilo jednoho místostarostu a svěřilo mu při výkonu jeho funkce zabezpečování úkolů v tomto rozsahu:
- zastupování obce navenek v rozsahu konkrétního pověření zastupitelstva,
- organizování a kontrola přípravy materiálů pro zastupitelstvo,
- organizování a kontrola plnění usnesení zastupitelstva,
- koordinace, kontrola a zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva, včetně návrhů opatření potřebných k zabezpečení úkolů a zájmů obce,
- spolupráce s předsedy výborů zastupitelstva.KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou
Ing. Luděk Saxl
Strunkovice nad Volyňkou 26
387 01
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 602 454 524
e-mail: mistostarosta@strunkovice.cz