Složení zastupistelstva

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip
Místostarosta: Mgr. Lucie Volková
Zastupitelé: Miloslav Houska
  Václava Máchová
  Bc.Blanka Menčíková

 

Ing. Luděk Saxl