Složení zastupistelstva

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip
Místostarosta: Ing. Luděk Saxl
Zastupitelé: Miloslav Houska
  Václava Máchová
  Bc.Blanka Menčíková

Josef Brynda