FILIP Zdeněk, Mgr., starosta obce Strunkovice nad Volyňkou

Při výkonu funkce starosta: 
– zastupuje obec navenek, 
– připravuje, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce, 
– spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce, 
– spolu s místostarostou plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení zastupitelstva obce, 
– spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva obce a pomáhá jim při plnění úkolů, 
– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 
– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce podle zvláštního zákona, 
– organizuje a kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, 
– řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení, 
– je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce, 
– může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací, 
– v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou
Mgr. Zdeněk Filip
Strunkovice nad Volyňkou 26
387 01
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 724189606
http://www.strunkovice.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.