Dne 7.9.2005 podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal a schválil novou symboliku obce Strunkovice nad Volyňkou.

Dne 5.12.2005 dojde ke slavnostnímu předání dekretu o udělení znaku a vlajky předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem.

Znak má tuto podobu: „V černém štítě kvádrový most s cimbuřím, nad ním osmihrotý kříž a z každé strany dvě hvězdy, vnitřní níže položené, dole ryba, vše zlaté.“

 Při absenci historických obrazových pečetních a razítkových znamení vychází znak především z historických charakteristik obce: Motiv zlatého mostu v černém poli připomíná erb pražského arcibiskupství a vyjadřuje tak historickou vazbu obce k volyňskému panství náležejícímu po staletí proboštu kapituly pražské. Figura mostu ve spojení s figurou ryby současně odkazuje na druhou část názvu obce a její polohu na břehu řeky Volyňky a v kombinaci s pěticí zlatých doprovodných figur  (hvězdy a kříž) na sv.Jana Nepomuckého, patrona strunkovické kaple. Osmihrotý kříž pak odkazuje na etapu historie obce spojenou se strakonickým panstvím maltézských rytířů   a konečně méně nápadnou součástí znaku je cimbuří mostu, jež má připomínat někdejší hradiště střežící zemskou cestu a tvrz nebo dvorec zmiňovaný v místních pověstech.

Vlajka obce částečně opakuje znak, když dochází ke geometrizaci figury mostu:„List tvoří tři vodorovné pruhy, černý, žlutý a černý, v poměru 3:2:3. V horním černém pruhu osmihrotý kříž, po jeho stranách dvě šesticípé hvězdy, vnitřní níže položené; v dolním černém pruhu ryba, vše žluté.“