Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit (na technickém nosiči) na Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou, Strunkovice nad Volyňkou 26, 387 01 Strunkovice nad Volyňkou
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny podatelny: středa 18:00-19:00