Složení zastupistelstva

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip
Místostarosta: Ing. Luděk Saxl
Zastupitelé: Miloslav Houska
  Václava Máchová
  Bc.Blanka Menčíková

Josef Brynda

 

 Zápisy z jednání zastupitelstva obce najdete najdete na:

http://strunkovice.cz/obecni-urad/sprava-dokumentu/category/50-50